Medische vereisten

Medische vereisten

Iedereen kan leren scubaduiken en zo genieten van de mooie onderwaterwereld. Wij moeten ons echter bewust zijn van onze eigen beperkingen. Scubaduiken is uit jouw comfortzone komen. Wij zijn immers geen vissen. Er gelden onderwater andere regels dan op het land. Wij nemen dus een "risico", weliswaar een berekend risico. Onze sociale zekerheid dekt een beperkt aantal normale risico’s. Scubaduiken valt hierbuiten. Wij NELOS-duikers hebben daarom een extra verzekering via ARENA-sportverzekering. Onze verzekering eist echter dat wijzelf lichamelijk en geestelijk aan een minimum vereisten voldoen. Deze check up gebeurt door een arts/sportarts. Iedere NELOS-duiker dient jaarlijks een medische controle te ondergaan. De bevestiging van de goedkeuring wordt genoteerd op een medische fiche. Deze fiche moet aanwezig zijn op het secretariaat van Deepblue.

Niet ieder lichaam is perfect. Toch moet jij niet over atletische capaciteiten beschikken om van scubaduiken jouw hobby of sport te maken. Helaas zijn er wel absolute en relatieve contra‐indicaties voor beoefening van de duiksport Jij kan dit even checken op deze pagina.

Belangrijke documenten

De mediche fiche kunnen jullie zelf downloaden (gratis) en laten invullen door de controlerende arts.

Diabetes pathologie

Personen met een diabetes pathologie vinden hier een document. Diabetes sluit scubaduiken niet uit maar er zijn beperkingen.

Lijst van Artsen Geneeskundige Commissie 2017

In geval van twijfel dient steeds overlegd te worden met een arts van de Geneeskundige Commissie, de lijst is beschikbaar via www.nelos.be of onderaan deze pagina. De Geneeskundige Commissie beschikt over meerdere specialisaties en werkt ook samen met een netwerk van specialisten, om een zo correct mogelijk advies te formuleren

Houd de ctrl-toets in en scrol met de muis.