Medische beperkingen duiksport

Absolute en relatieve contra‐indicaties voor beoefening van de duiksport

Deze lijst is niet limitatief.

Absolute contra‐indicaties zijn omstandigheden/aandoeningen die de duiker en zijn/haar buddy steeds blootstellen aan een verhoogd ongevals‐ of overlijdensrisico. Relatieve contra‐indicaties kunnen intermittent aanwezig zijn, en/of kunnen na behandeling verdwijnen.

In geval van twijfel dient steeds overlegd te worden met een arts van de Geneeskundige Commissie, de lijst is beschikbaar via www.nelos.be of onderaan de vorige pagina. De Geneeskundige Commissie beschikt over meerdere specialisaties en werkt ook samen met een netwerk van specialisten, om een zo correct mogelijk advies te formuleren.

Neus‐keel‐oor

Relatieve contra‐indicaties: 

 • Voorgeschiedenis van
  • Trommelvliesperforatie
  • Tympanoplastie
  • Mastoidectomie
  • Aangezichtisfracturen
  • Therapeutische bestraling in de hoofd‐ en/of nekregio
  • Dysfunctie van het temporomandibulair gewricht
 • Significante obstructie van de uitwendige gehoorgang
 • Recurrente otitis externa
 • Dysfunctie van de buis van Eustachius
 • Recurrente otitis media of sinusitis
 • Facialisletsel, niet gepaard met barotrauma
 • Onvoldoende genezen wonden in de mond
 • Heelkunde aan de gehoorsbeentjes
 • Monomeer trommelvlies
 • Binnenoorziekte (behalve presbyacusis)

Absolute contra‐indicaties:

 • Voorgeschiedenis van
  • Stapedectomie
  • Binnenoorheelkunde
  • Ruptuur van het ronde venster
 • Open trommelvliesperforatie
 • Tuba myringotomie (recent en/of diabolo’s ter plaatse)
 • Facialisletsel na barotrauma
 • Niet‐gecorrigeerde bovenste luchtwegobstructie
 • Laryngectomie, status post‐partiële laryngectomie
 • Tracheostomie
 • Niet‐gecorrigeerde lacryngocoele

Neurologie

Relatieve contra‐indicaties: 

 • Voorgeschiedenis van
  • Hoofdtrauma met sequellen (behalve epilepsie)
  • Ruggemerg‐ of hersenletsel zonder residuele neurologische schade
  • CAGE zonder residueel letsel, air trapping uitgesloten
  • Migraine hoofdpijnklachten, waarvan de ernst of de symptomen de cognitieve
  • functies verstoort
  • Gehernieerde nucleus pulposus
  • Perifere neuropathie
  • Trigeminusneuralgie
  • Cerebral palsy, zonder epilepsie

Absolute contra‐indicaties: 

 • Voorgeschiedenis van
  • Epilepsie (behalve koortsstuipen als kind)
  • TIA of CVA (*)
  • Ruggemergletsel, ‐ziekte of –heelkunde met sequelae (*)
  • Type II decompressieziekte met blijvend neurologisch letsel (*)

*: sluit ‘duiken met handicap’ niet uit

Cardiovasculair

 • Relatieve contra‐indicaties:
  • Voorgeschiedenis van
  • CABG of PCI owv CIHL
  • AMI
  • Ritmestoornissen, waarvoor medicatie noodzakelijk is (om de stoornis te onderdrukken)
 • Ongecontroleerde AHT
 • Belangrijk kleplijden, asymptomatische mitralisklepprolaps
 • Pacemakers: moeten gecertifieerd zijn door de fabrikant voor een diepte van minstens 40 m zeewater

Absolute contra‐indicaties: 

 • Asymmetrische (septale) HCM
 • Klepstenose
 • Congestief hartfalen

Longziekten

 • Opmerking: asthma, COPD, cystic lung disease kunnen leiden tot airtrapping.

  Relatieve contra‐indicaties: 

  • Voorgeschiedenis van
   • Asthma of reactieve luchtwegenproblematiek **
   • Inspannings‐ of koude geïnduceerd bronchospasme (EIB)
   • Cysteus/cavitair longletsel
  • Pneumotohorax tgv thoraxheelkunde **, trauma of pleurale penetratie,
  • overinflatie/overdruk **
  • Restrictief longlijden ***

  **: airtrapping moet vooraf uitgesloten worden.

  ***: inspanningstest noodzakelijk.

  Absolute contra‐indicaties: 

  • Voorgeschiedenis van spontane pneumothorax
  • Actief (niet gecontroleerd) asthma, inspannings‐ of koude geïnduceerd bronchospasme, COPD
  • Restrictief longelijden met gestoorde inspanninstest

Gastro‐intestinaal

Relatieve contra‐indicaties: 

 • Peptische ulcera
 • Inflammatory bowel disease
 • Malabsorptieproblematiek
 • Functionele darmproblemen
 • Dumping syndroom na gastrectomie
 • Paraoesophageale of hiatale hernia

Absolute contra‐indicaties: 

 • Hooggradige obstructie van de maaguitgang
 • Chronische of recurrente dundarmobstructie
 • Entrocutane fistels die niet spontaan draineren
 • Divertikels van de slokdarm
 • Ernstige gastro‐oesofageale reflux
 • Achalasie
 • Niet‐gecorrigeerde buikwandhernia’s die darmobstrutie/‐torsie kunnen veroorzaken

Metabool/Endocrinologisch

Relatieve contra‐indicaties: 

 • Hormoondeficiëntie of –excess
 • Obesitas
 • Nierinsufficiëntie
 • Diabetes mellitus (zie afzonderlijk document)

Zwangerschap

Absolute contra‐indicaties: 

Veneuze gasembolen, die tijdens decompressie gevormd worden, kunnen foetale malformaties veroorzaken. Duiken is daarom absoluut gecontraïndiceerd tijdens de zwangerschap.

Hematologie

Relatieve contra‐indicaties:

 • Acute anemie
 • Sikkelcel trait (heterozygote status, geen kliniek)

Absolute contra‐indicaties: 

 • Sikkelcelziekte (homozygote status)
 • Polycythemie
 • Leukemie

Orthopedie

Relatieve contra‐indicaties: 

 • Chronische rugpijn
 • Amputatie
 • Scoliosis (weerslag op de longfunctie moet geëvalueerd worden)
 • Aseptische botnecrose

Mentaal

Relatieve contra‐indicaties:

 • Voorgeschiedenis van
  • Drug‐ of alcoholverslaving
  • Psychotische episodes
 • Ontwikkelingsachterstand

Absolute contra‐indicaties: 

 • Paniekstoornis
 • Foute motivatie om te duiken (adrenaline‐kick zoeker)
 • Claustrofobie, agorafobie
 • Actieve psychose, of tijdens behandeling met psychotrope medicatie
 • Actief drug‐ of alcoholmisbruik

Bibliografie

 • ‐ The Physiology and Medicine of Diving, 4th Ed. 1993
 • ‐ Diving and Subaquatic Medicine, 3rd Ed. 1994

Info Nelos website 12/2017