Nitrox

Frans De Munck

Nitrox Instructeur
Door zijn competentie als instructeur heeft Frans al heel lang ervaring met het duiken met andere mengsels. Sinds 2002 behaalde hij zijn GND en begin 2006 zijn titel van Nitrox Instructeur.

Alle Deepblue instructeurs mogen een opleiding BND geven. Indien jij je opleiding van 1* Duiker start, dan krijg jij ook de theorielessen voor BND. Jij moet dan enkel twee duiken met Nitrox uitvoeren samen met jouw instructeur en jij hebt het brevet opzak.

Basis-Nitrox-Duiker

Langer en/of veiliger duiken

Wat is nitrox?

Nitrox is net zoals ademlucht (perslucht) een gasmengsel dat duikers gebruiken, het zit in hun duikfles. Het is dus ‘verrijkte lucht’. We weten dat ademlucht bestaat uit - afgerond - 21% zuurstof en 79% stikstof (en nog wat edelgassen, voor het geval je deze vers opgedane kennis thuis eens wilt etaleren). Bij nitrox gaan we het percentage zuurstof verhogen. Nitrox bevat dus meer zuurstof en dus minder stikstof dan er in ademlucht zit. Dit laat ons toe veel langer en/of veiliger te duiken zonder decompressieverplichtingen. Je hebt minder risico op de fameuze duikersziekte (decompressieziekte) en je bent minder vermoeid na de duik. Maar nitrox beperkt ons dan weer in diepte! Zuurstof wordt giftig vanaf een bepaalde druk, dus hoe groter het percentage zuurstof in je nitroxmengsel, hoe minder diep je mag gaan. Het is een ideaal ademgas om mee te duiken op vakantie.

Een opleiding nodig?

Een nitroxbrevet is een aanrader voor zowel de recreatieve duiker, als de aspirantduiker. Voor het brevet 'Basis-Nitrox-Duiker' (BND) volg je een theoretische les bij één van onze eigen instructeurs, gevolgd door twee duiken met een nitroxmengsel. Je meet zelf met een analysetoestel de samenstelling van het mengsel in je fles, en legt je instructeur uit wat die samenstelling voor jullie duik betekent. Als die laatste beide duiken positief evalueert, dan mag je voortaan het water in met mengsels die maximaal 40% zuurstof bevatten. Nadat je BND bent en voldoende duiken hebt, kan je gaan voor het brevet 'Gevorderde Nitrox-Duiker' (GND). Wat biedt het GND-brevet dan extra? Toegegeven, dit is er eentje voor wie echt een stapje verder wil gaan in zijn of haar technisch parcours. Een GND-brevet laat je toe om meerdere nitroxmengsels tijdens eenzelfde duik te gebruiken. Zo kan je duiken doen die met lucht nooit mogelijk zouden zijn, maar die wel flink wat planning vereisen. Daarom kan je deze opleiding enkel aanvatten als 2*Duiker met een BND-brevet en minstens 100 duiken (waarvan 10 met nitrox) in je logboek. De theoriecursus die je ook hier voor de kiezen krijgt, wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Eén openwaterproef en twee duikleidingen met nitrox later mag je jezelf Gevorderd Nitrox-Duiker noemen. En geef toe, dat bekt niet onaardig!

Wat mag een BND?

 • Een Basis-Nitrox-Duiker (BND), minimaal houder van een brevet 1*D, mag met alle nitroxmengsels tussen 21% O2 en 40% O2 duiken.
 • Hij mag echter nooit duiken met een mengsel met meer dan 40% O2. De BND besteedt de nodige aandacht om het juiste zuurstofpercentage te weten te komen door correcte analyse of juiste informatie van de leverancier.
 • De BND duikt nooit dieper dan de maximum diepte van zijn brevet.
 • Vanaf 2*D kan hij tevens de maximumdiepte van het nitroxmengsel bepalen met zijn nitroxcomputer en houdt hij zich daaraan.
 • Hij mag decompressieduiken met een nitroxmengsel uitvoeren mits correcte instelling van zijn nitroxcomputer of mits het gebruik van een luchtcomputer.
 • Decompressieduiken zijn slechts toegelaten voor zover dit ook toegelaten is voor het luchtbrevet van de BND.
 • Het is hem toegestaan om een heterogeen samengestelde duikploeg te leiden, indien de duikers van de ploeg duiken met een nitroxmengsel tussen 21% en maximum 40% O2 of met lucht, indien geen van de duikers een apart decompressiegas zal aanwenden en indien hij voldoet aan de standaardregels van NELOS om een duikleiding te mogen doen.
 • Hij moet in staat zijn om een correcte duikplanning met de nitroxcomputer te volgen en te begrijpen en de veiligheidsmaatregelen die specifiek zijn voor het nitroxduiken op zijn niveau toe te passen.
 • Uiteraard blijven de rechten en de plichten van zijn standaard NELOS-brevet of -titel van kracht. In het bijzonder aan de regels van het NELOS-Duikonderricht betreffende dieptekwalificatie en kwalificatie van de buddy blijft de BND onderworpen.

Wanneer kan je de opleiding starten?

 • Je kan al met de opleiding Basis-Nitrox-Duiker (BND) starten terwijl je de opleiding 1*Duiker volgt.
 • Je vraagt aan een Assistent-Instructeur of een Instructeur of hij/zij je de theorie wilt uitleggen.
 • Daarna moet je twee duiken uitvoeren met een nitroxmengsel tussen 21% O2 en 40% O2 en van zodra je je brevet van 1*D laat homologeren, kan je gelijktijdig je brevet BND laten homologeren.

Proeven voor BND

 • BND-1 = Theorie (permanente evaluatie).
 • BND-2 = nitroxoefenduik 1.
 • BND-3 = nitroxoefenduik 2.

Eindtermen theorie voor Basis-Nitrox-Duiker

 • Hij moet de mogelijkheden en de beperkingen (zie o.a. definitie) van een BND kennen en er ook naar handelen.
 • Hij moet de voor- en nadelen van nitroxduiken kunnen aanduiden.
 • Hij moet de fysiologische fenomenen i.v.m. het nitroxduiken kunnen verklaren.
 • Hij moet de specifieke gevaren van het nitroxduiken begrijpen (in het bijzonder wat de dieptebeperking betreft), er adequaat op kunnen reageren en de regels kennen om ze te voorkomen.
 • Hij moet de specifieke gevaren van blootstelling aan gassen, waarmee een nitroxduiker in aanraking komt, kennen en hij moet weten hoe hij adequaat moet anticiperen om deze te voorkomen of hoe hij erop moet reageren indien ze zich voordoen.
 • Hij moet het specifieke materiaal voor het nitroxduiken kunnen gebruiken.
 • Hij moet een nitroxduik volledig zelfstandig kunnen plannen en duiken volgens dit opgesteld plan.

Openwaterproeven – nitroxoefenduiken BND-2 en BND-3

 

Gevorderde Nitrox-Duiker

Keuze uit nitroxbodemgas en -decomengsel

Nadat je het brevet van Basis-Nitrox-Duiker (BND) behaald hebt en je voldoende duiken hebt, kan je gaan voor het brevet 'Gevorderde Nitrox-Duiker' (GND). Wat biedt het GND-brevet dan extra? Toegegeven, dit is er eentje voor wie echt een stapje verder wil gaan in zijn of haar technisch parcours. Een GND-brevet laat je toe om meerdere nitroxmengsels tijdens eenzelfde duik te gebruiken. Zo kan je duiken doen die met lucht nooit mogelijk zouden zijn, maar die wel flink wat planning vereisen. Daarom kan je deze opleiding enkel aanvatten als 2*Duiker met een BND-brevet en minstens 100 duiken (waarvan 10 met nitrox) in je logboek. De theoriecursus die je ook hier voor de kiezen krijgt, wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Eén openwaterproef en twee duikleidingen met nitrox later mag je jezelf Gevorderd Nitrox-Duiker noemen. En geef toe, dat bekt niet onaardig!

Wat is een Gevorderde Nitrox-Duiker?

De Gevorderde Nitrox-Duiker (GND) is iemand die een extra opleiding rond nitrox gevolgd heeft.
Daardoor mag hij met eender welk mengsel duiken, terwijl de Basis-Nitrox-Duiker slechts met een beperk aantal mengsels mag duiken.
Het grote voordeel dat de GND heeft is dat hij mag gebruik maken van een decomengsel en zijn decostop daarmee beperkt kan inkorten.

Hoe word je GND?

 • Deze opleiding wordt regelmatig georganiseerd door de verschillende provinciale NELOS-afdelingen, de zogenaamde (V)OSSEN.
 • De lessen worden gegeven door verschillende Nitrox-Instructeurs
 • Minimum 16 jaar zijn.
 • Minimum 2*Duiker zijn.
 • Minimum 100 duiken gedaan hebben.
 • BND zijn of minstens Assistent-Instructeur.
 • BND's moeten minstens 10 nitroxduiken uitgevoerd hebben.
 • Medisch geschikt zijn.
 • Reglementair aangesloten zijn bij een NELOS-club.

Bron NELOS website