Informatie naar aanleiding van Covid-19 Deepblue (2)

Covid-19 Deepblue II

Beste Deepblue’r, Instructeur / Duiker / sympathisant,

In navolging van onze eerdere berichtgeving van 12 maart (communicatie WhatsApp), wensen we jullie graag verder op de hoogte te houden van de situatie m.b.t. de COVID-19 (corona-crisis).

Iedereen zal ondertussen wel via de officiële berichtgeving vanuit het federaal  veiligheidscomite vernomen hebben, dat de eerder genomen COVID-19 maatregelen verlengd worden tot 3 mei.

Als duikschool ondersteunen wij deze beslissingen en maatregelen van de overheid.

De duiksport beoefenen blijft bijgevolg nog altijd verboden zolang deze richtlijnen van kracht zijn.

Nogmaals, voor alle duidelijkheid…. . Niet alleen duiken blijft verboden maar ook ALLE andere activiteiten rond gans het duik/club gebeuren, zoals:

– theoretische/praktische opleidingen voor eender welk niveau
– bijscholingen
– vergaderingen
– evenementen
– trainingen van alle aard
– en uiteraard ook duiken in het algemeen

Wij hopen dat iedereen, hoe vervelend het ook wordt of is, het belang van deze maatregelen beseft en ter harte neemt, zowel voor de gezondheid van zichzelf als voor deze van zijn medemens.

Wie toch de witte lijn overschrijdt dient er zich bewust van te zijn dat hij/zij zich vrijwillig buiten de duiken verzekeringsmodaliteiten plaatst. (Nelos-Info nr. 390)
Doe dus geen domme dingen en heb respect voor de opgelegde maatregelen.

Concreet, voor de geplande activiteiten voor Deepblue betekent dit dat wij genoodzaakt zijn om nu reeds enkele wijzigen aan te kondigen.

Clubreis Kas Turkije.

Op dit moment geldt er nog steeds een reisverbod naar het buitenland. Anderzijds is het zo dat de grens van Turkije gesloten is voor niet Turkse onderdanen. Tevens geldt er in België een verbod om grote evenementen te organiseren en dit tot 31 augustus. De hoofdreden is dat men niet de regel van social distancing kan respecteren.
Wij verwachten dat deze maatregelen nog een tijdje stand zullen houden. Het lijkt ons dan ook niet reëel dat 12 dagen na het aflopen van de overheidsmaatregelen wij doodleuk in een vliegtuig kunnen stappen en op duikreis gaan. Om de leden die ingeschreven en betaald hebben voor de clubreis niet langer in een ongewisse situatie te laten zitten, hebben wij nu reeds beslist om de clubreis de annuleren. Alle reizigers krijgen hun centen terug op de rekening gestort. Indien er over enkele maanden nieuwe opportuniteiten komen, zullen wij het niet nalaten om iedereen terug te contacteren/bevragen over hun interesse voor een duikreis.

Zwembad.

De stad Genk heeft aangekondigd dat al de sportaccommodaties gesloten blijven tot 10 mei. Concreet rest er ons dan nog een 4 à 5 weken om gebruik te maken van deze accommodaties.  Rekening houdend met het feit dat er zich ook hier problemen stellen met social distancing als ook de vele beperkingen tijdens zwembadoefeningen hebben wij nu reeds beslist om de zwembadtrainingen voor het voorjaar 2020 op te schorten. Voor het najaar van 2020 gaan wij ervan uit dat wij onze activiteiten kunnen hervatten, weliswaar in andere omstandigheden. Wij gaan hier wachten op instructies van de overheid.

Opleidingen 3*D.

Ook hier moeten wij iedere geïnteresseerde teleurstellen. Onze gehuurde leslokalen zijn gecanceld door de stad Genk. Tevens het gemis van een zwembadtraining voor het brevet nopen ons tot het opschorten van de opleiding. (Er rest ons gewoon te weinig tijd om de oefeningen aan te leren!) Op dit moment zijn er nog geen registraties in Dives. De opleidingsgelden staan geparkeerd op de clubrekening. Wij ondernemen hier voorlopig verder niets mee. In september zullen wij de toestand opnieuw evalueren. Zij die willen, kunnen de opleidingsgelden terugvragen door eenvoudig contact op te nemen met het secretariaat.

Clubhuis.

De situatie van ons clubhuis ligt in de lijn van de situatie van de horecazaken. Voorlopig is dit dus niet toegankelijk. Van zodra wij hier nieuwe info over hebben informeren wij al de leden.

Deepblue onze club!

We houden jullie zeker op de hoogte vanaf het ogenblik dat de maatregelen versoepeld of opgeheven worden en gans het duik/club gebeuren weer toegestaan wordt. Wij gaan als club in een winterslaapmodus. Dit om ons zelf en onze medemens te behoeden voor erger. 

Wij staan altijd open voor bijkomende vragen. Indien mogelijk zullen we deze zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Je kan/mag deze stellen via ons secretariaat per mail secretariaat@deepbluedivers.be of telefonisch bij een van de bestuursleden. En als laatste, misschien niet noodzakelijk, onze secretaris brengt met de de fiets de CMAS-kaartjes tot in jullie brievenbus.

Keep it safe…..

Met sportieve groeten,

Marc Claesen

Namens het hele bestuur